ประวัติความเป็นมาของหม้อแปลงไฟฟ้า การเดินทางของนวัตกรรม

2192

หม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานยาวนานกว่าศตวรรษ วิวัฒนาการของพวกเขามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิศวกรรมไฟฟ้าและการใช้พลังงานไฟฟ้าของโลก ต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหม้อแปลงไฟฟ้า

การค้นพบในยุคแรก (ต้นทศวรรษ 1800) รากฐานสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าถูกวางด้วยการค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไมเคิล ฟาราเดย์ในปี 1831 และหลักการของการเหนี่ยวนำร่วมกันโดยโจเซฟ เฮนรีในปี 1832 หลักการเหล่านี้วางรากฐานสำหรับการทำความเข้าใจว่าสนามแม่เหล็กสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในตัวนำใกล้เคียง

หม้อแปลงไฟฟ้าเชิงปฏิบัติเครื่องแรก (1830s-1840s) อุปกรณ์คล้ายหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องแรกได้รับการพัฒนาอย่างอิสระโดยนักประดิษฐ์หลายคนในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง William Stanley Jr. ในสหรัฐอเมริกาและวิศวกรชาวฮังการี Karol Zipernowski และ Otto Blathy ในยุโรปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหม้อแปลงสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

การแนะนำไฟฟ้ากระแสสลับ (ปลายทศวรรษ 1800) การประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) โดยนิโคลา เทสลา และจอร์จ เวสติงเฮาส์ ในช่วงปลายทศวรรษ 1880 ถือเป็นก้าวสำคัญ ระบบส่งและจ่ายไฟ AC ซึ่งอาศัยหม้อแปลงอย่างมาก กลายมาใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

George Westinghouse และ “สงครามแห่งกระแสน้ำ” (ปลายปี 1800) “สงครามแห่งกระแสน้ำ” ระหว่างระบบ DC ของ Thomas Edison และระบบ AC ของ George Westinghouse เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดอนาคตของการจำหน่ายไฟฟ้า การใช้หม้อแปลงของ Westinghouse เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าสำหรับการส่งทางไกลแล้วลดระดับลงเพื่อจำหน่ายในท้องถิ่น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าระบบ DC ของ Edison

การพัฒนาหม้อแปลงในช่วงแรก (ปลายปี 1800-1900) วิศวกร เช่น William Stanley และ Lucien Gaulard ในสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังคงปรับแต่งการออกแบบหม้อแปลงอย่างต่อเนื่อง Gaulard และ Gibbs พัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับจำหน่ายไฟฟ้าที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์เครื่องแรกในปี พ.ศ. 2427

มาตรฐานและความก้าวหน้า (ต้นถึงกลางทศวรรษ 1900) ต้นศตวรรษที่ 20 มีความก้าวหน้าเพิ่มเติมในเทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้า ความพยายามในการมาตรฐานเช่นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน (ANSI) และคณะกรรมาธิการไฟฟ้าระหว่างประเทศ (IEC) ช่วยสร้างข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและการขยายโครงข่ายไฟฟ้า (กลางทศวรรษ 1900) หม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถรองรับไฟฟ้าแรงสูงกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขยายโครงข่ายไฟฟ้าและการส่งพลังงานทางไกล การพัฒนาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานทางไฟฟ้าทั่วโลก

เทคโนโลยีหม้อแปลงสมัยใหม่ (ปลายทศวรรษ 1900 ถึงปัจจุบัน) ปลายศตวรรษที่ 20 ได้นำนวัตกรรมต่างๆ เช่น การใช้แกนเหล็กซิลิกอนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และการพัฒนาหม้อแปลงเฉพาะทางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตไฟฟ้า การจำหน่าย และการใช้งานทางอุตสาหกรรม

หม้อแปลง Green ประสิทธิภาพพลังงาน (ศตวรรษที่ 21) ด้วยการเน้นที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องความยั่งยืนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หม้อแปลงสมัยใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หม้อแปลงแกนอสัณฐานและเทคโนโลยีกริดอัจฉริยะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาล่าสุด

ปัจจุบัน หม้อแปลงไฟฟ้ามีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง ช่วยให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่ จ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงการเดินทางอย่างต่อเนื่องของนวัตกรรมและการปรับปรุง ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในโลกไฟฟ้าของเรา

บทความ เรื่อง : ธนิต บุญเจริญ
seo : เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน